Προσωπικό

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Η Εταιρεία μας / Προσωπικό

Εξειδικευμένο προσωπικό

Tires In Recycle Bin

Η εταιρεία μας πέραν του μηχανολογικού εξοπλισμού διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγοί, βοηθοί) στη συλλογή και μεταφορά παλαιών ελαστικών , το οποίο ανά πάσα στιγμή δύναται να ανταποκριθεί άμεσα ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών.

Το προσωπικό και το σύστημα Logistics της εταιρείας προγραμματίζονται από έμπειρους συνεργάτες του γραφείου κίνησης που σε καθημερινή βάση:


• Επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους παραγωγούς των παλαιών ελαστικών – βουλκανιζατέρ
• Προγραμματίζουν την Αποκομιδή
• Συντονίζουν την κίνηση των οχημάτων
• Καταγράφουν και διαβιβάζουν ανελλιπώς στην Ecoelastica τα απαιτούμενα στοιχεία για την παρακολούθηση του έργου.