Υπηρεσίες

 

Η εταιρείας μας εξυπηρετεί σήμερα περίπου 1100 σημεία στην Αττική και Βοιωτία.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις αλλά και να προετοιμαστούμε για τις μελλοντικές προκλήσεις, η ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, έχει δημιουργήσει ένα καλά συντονισμένο σύστημα Logistics, με ειδικά οχήματα διαφόρων τύπων.

Τα οχήματα αυτά έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η εταιρεία να δύναται να ανταποκριθεί σε διαφορετικές χωροταξικές συνθήκες όπως:

  • Εντατική συλλογή από κεντρικά σημεία
  • Εντατική συλλογή από περιφερειακά σημεία
  • Διαχείριση Ταινιοδρόμων για Ανακύκλωση

Εκτύπωση   Email

Related Articles

Gallery