Υπηρεσίες

Η εταιρείας μας εξυπηρετεί σήμερα περίπου 1100 σημεία στην Αττική και Βοιωτία.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις αλλά και να προετοιμαστούμε για τις μελλοντικές προκλήσεις, η ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, έχει δημιουργήσει ένα καλά συντονισμένο σύστημα Logistics, με ειδικά οχήματα διαφόρων τύπων.

Τα οχήματα αυτά έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η εταιρεία να δύναται να ανταποκριθεί σε διαφορετικές χωροταξικές συνθήκες όπως:


    Εντατική συλλογή από κεντρικά σημεία
    Εντατική συλλογή από περιφερειακά σημεία

    •  Διαχείριση Ταινιοδρόμων για Ανακύκλωση